کولر گازی جنرال Orange-اورنج 12000ORANGE-12000


2,950,000 تومان

لطفاً برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

09128331838

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای 

برچسب انرژی A میباشد

دستگاه فوق در5 سایز ،36000 و 9000،12000،18000،24000،30000 میباشد

کولر گازی جنرال اورنج-Orange