کولر گازی جنرال GZ-جی زد 1200012000-GZ


3,700,000 تومان

لطفاً برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

09128331838

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای 

برچسب انرژی B میباشد